Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi

Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi

Madde 1 
Taraflar arasında yapılan bu sözleşme Planet Taksi ile üye arasında kullanım şartlarını ve gizlilik politikasını tanımlar. 
Madde 2 
1) Planet Taksi 19.02.2017 tarihinde yayın hayatına başlamış, taksi oyunu ile para kazanma imkanı üye toplamaktadır. 
2) Taksi Planet üyelerine bilgilendirme amacıyla sunduğu içeriğin teşvik ve yönlendirme amacı taşımadığını iş bu sözleşmede açıkca beyan eder ve sitede servis edilen aktif hizmetlerden yararlanmak için bir bedel ödeyerek veya herhangi bir şekilde siteye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi kullanım koşullarını kabul etmiş sayılır. 
3) İş bu sözleşme PlanetTaksi.com tarafından üyelere bedel karşılığında vereceği oyun parası yani Cash ile ilgili ödeme koşulları, gizlilik, çalışma yönetimi sözleşmenin uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili kurallar ile müşteri’ nin karşılıklı yükümlülüklerini belirler. 
4) Ayrıca işbu sözleşme üyelik için üyelerden hiçbir ücret talep edilmeyeceği açıkça beyan edilmiştir. 
Madde 3 
Üyelik Sistemi ve Siteye Ulaşım Sağlayan üyelerin Yükümlülükleri 
1) Üyelik bir üst maddede belirtilen şartlarda , satın alınan Cash dahilinde Planet Taksi isimli sitenin kullanıcı tarafından kullanım hakkını ifade eder.
2) Üyelerin ve ziyaretçilerin site üzerinden gerçekleştirdiği her türlü olumsuz fiil ve davranışlar bulunduğu yorumlar, hakaret ve Türk Ceza Kanununda suç olarak tanımlanmış her türlü fiilin hukuki ve maddi sorumlulukları kendilerine aittir. Planet Taksi bu tür fiil ve davranışlarda sorumluluk kabul etmez. 
3) Üye site üzerinden giriş yapmak için kullandığı bilgileri hiç kimse ile paylaşamaz. Planet Taksi üye bilgilerinin saklanması ve gizliliği için gerekli donanımsal yapıya sahiptir. Üyelik bilgilerinin güvenliği ile tamamıyla üyenin kendisi sorumludur. Kayıp ve çalıntı üyelik bilgilerinden Planet Taksi sorumlu tutulamaz. 
Madde 4 
Web Sitesinin Yetkileri ve Kullanıcının Özen Yükümlülüğü 
1) Site yönetimi üyenin belirtilen iş bu sözleşmedeki maddelerden herhangi birini ihlal ettiğini tespit etmesi durumunda üyenin üyeliğine son verme hakkına sahiptir. 
2) Bir başka kişi tarafından üyeye ait bilgilerin kullanılması durumunda site yönetimi tarafından üyenin üyeliği sınırsız şekilde sonlandırılır. 
3) Site IP bilgilerinin ve diğer kayıt altına alınan bilgilerin kontrol edilmesi de dahil olmak üzere üyeliğin bir başka kişi tarafından kullanıp kullanılmadığını test etme hakkı vardır. 
4) Üye, site üzerinden yapacağı tüm yazışmalardan ve işlemlerden bireysel veya tüzel kişilik olarak kendi sorumludur. Üye bu yazışma ve işlemlerin site tarafından kayıt altına alınmasını kabul eder. Hehangi bir uyuşmazlık durumunda site tarafından tutulan bu kayıtların geçerli ve bağlayıcı kesin ve münhasır delil olacağını, bunların usulüne uygun tutulduğunu, bunlara karşı tüm itiraz ve defi haklarından peşinen feragat ettiğini kabul eder. 
5) Siteye üye olan her kullanıcı doğru bilgiler vermeyi ve bu bilgilerde meydana gelebilecek değişikleri siteye bildirmeyi taahhüt eder. Site üyelerinin bilgilerinin doğruluğu veya yanlışlığından sorumlu tutulamaz. Site yönetimi kaybedilen veya değiştirilen üyelik bilgilerinden sorumlu değildir. Site üyelerinin yasal mevzuat tarafından izin verilen kişisel bilgilerini saklayabilir ve kişisel olmayan verileri istendiği takdirde üçüncü kişilerle paylaşabilir. 
6) Bu bilgilerin toplanma amacı sitenin hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar, reklam verenlere sitenin üye portföyünü tanıtmak ve reklamların kişiye özel gösterilmesinden ibarettir. 
7) Site açıkça kullanıcı sözleşmesi veya benzer belgelerde belirtmedikçe üyeden rızası alınmadan veya söz konusu bilgiler anonim hale getirilmedikçe üyelerin kişisel bilgilerini paylaşmaz. 
8) Site bu gibi bilgileri paylaşırken üyelerin menfaatlerini korumaya özen göstereceğini taahhüt eder. 
9) Site yönetimi herhangi bir adli veya idari süreç çerçevesinde, istenen tüm üye bilgilerini hiçbir koşul öne sürmeden paylaşma hakkına sahiptir. 
10) Site, teknik problemler veya aksaklıklardan dolayı üye tarafından kesinlikle sorumlu tutulamaz veya hukuki bir yaptırıma maruz bırakılamaz. 
11) Cash fiyatları için belirtilmiş olan Cash paketlerindeki fiyatlar site yönetimi tarafından değiştirilebilir. 
Madde 5 
Üyelerin Hukuki Sorumluluğu 
1) Üye, Planet Tasksi de sunulan hizmetlere Planet Taksi tarafından belirlenen şartlar dışında yetkisiz bir şekilde girmemeye ve yazılımı hiçbir suretle değiştirmemeyi, bu kurallara uyulmaması halinde Planet Taksi'ın uğrayacağı zararları şimdiden tazmin etmeyi kabul ettiğini. 
2) Diğer kullanıcıları rahatsız ve tehdit etmemeyi, genel ahlaka aykırı, kanun dışı, kişi veya kurumların ismini lekeleyici materyal ve bilgiler ile başkalarına ait bilgileri kayıt etmemeyi yayımlamamayı, dağıtmamayı. 
3) Planet Taksin’in izni olmadan bu servislerde, reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı, bu amaca yönelik tekliflerde bulunmamayı. 
4) Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi. 
5) Üye, haksız kazanç elde ederse(Bot vs) tespit edildiği zaman haksız olarak elde ettiği kazancın yüzde 25 fazlasını geri iade edeceğini, etmediği takdirde hukuki işlemlerin başlatılacağını. 
6) Planet Taksi’de verilen servislerin ve yazılımların telif haklarının Sistem Planet’e ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltılıp dağıtılamayacağını, kabul ve taahhüt eder. 
Madde 6 
Kullanıcı Hakları 
1) Planet Taksi belirleyeceği bir üyelik sistemi ile sistemde her türlü kullanıcı işlemlerini yapmaya yetkilidir. Üyelik kişiye özeldir ve aynı üyelik hakları farklı kişilere verilemez. 
2) Üyeye satın almış olduğu paket doğrultusunda her gün kazanç elde edebileceği materyaller verilecektir. 

3) Üyeye satın almış olduğu Cash doğrultusunda ve tavsiye ettiği sürece kazanç elde edebilecektir. 

3) Üye Elde ettiği kazançları çekebilmesi için para yatırmak zorunda değildir. Ödeme Puanı Altındaki verilen puanı nı 100 Planet Puana ulaştırması durumunda Ödeme İsteği talebinde bulunabilir. 

3) Ödeme isteği kişinin kendisinin oluşturacağı bir PIN kodu ile yapılabilir. Unutması kaybetmesi durumunda Üye sorumludur.

 


Madde 7 
Yetkiler; bu sözleşme kapsamında Planet Taksi aşağıdaki yetkilere kayıtsız ve şartsız sahiptir. Planet Taksi sitesinin çalışmasını geçici bir süre ile sınırlı olmak veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici süre veya tamamen durmasından dolayı müşteri üyelerinin veya üçüncü kişilerin uğrayacağı zarardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. 
Madde 8 
Kayıtların Geçerliliği 
İş bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda her iki tarafın kayıtları ile mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince muteber, bağlayıcı kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirtilen kayıtlara her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından, peşinen feragat ettiğini kabul beyan ve taahhüt eder. 
Madde 9 
Gizlilik 
Üye sözleşme süresince ve sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sona ermesinden iki yıllık süre içerisinde Planet Taksi ilgili hiçbir bilgiyi, şifre ve kodlarını üçüncü kişi ve kuruluşlara vermeyeceğini taahhüt eder. Üyenin bu bilgileri üçüncü kişilere veya kuruluşlara verildiğinin tespit edilmesi halinde, üyelik sözleşmesini derhal iptal edeceğini, müşteri bu konuda Planet Taksin’in uğrayacağı bütün zararları tazmin edeceğini şimdiden kabul eder. 
Madde 10 
Vergilendirme 
1) Üyenin Planet Taksi üzerinden yapmış olduğu tüm işlemler Türkiye’de mevcut Vergi Kanunları’na göre vergilendirilir. 
2) Vergi Kanunlarında ileride çıkabilecek tüm değişiklikler kendiliğinden bu sözleşme kapsamında hüküm ifade edecektir. Vergi Kanunları uyarınca üye’nin kayıt düzeni ile ilgili tüm sorumlulukları kendilerine ait olacaktır. 
Madde 11 
Uygulanacak Hükümler - Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri 
1) Bu sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün ihtilaflarda öncelikle bu sözleşme hükümleri, bu sözleşmede bulunmayan hükümlerde ise Türk Kanunları (Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu vesair) uygulanacaktır. 
2) İş bu sözleşmeden dolayı doğacak bütün ihtilaflarda Antalya Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir. 
Madde 12 
İade Şartları 
Planet Taksi Sitemizden Para İadesi Almak için Satın Aldığınız Cash miktarının Hiçbir şekilde Kullanılmadan 24 Saat Süre İçinde Teknik Destek Sistemi Üzerinden Başvurursanız Yüzde 50'si Tarafınıza İade Edilir.
Yüzde 50 Kesinti İse Ödeme Puanı Ve Vergiler İçin Otomatikmen kesilmiş Olur.
Madde 13

Oyun İçi Genel Kurallar
1) Multi üyelik yasaktır.
2) 1 Cihazdan 1 hesap kontrol edebilirsiniz. Aynı wifi sıkıntı yaratmaz.
3) Hesaplar arasında Cash Coin TLC Transfer edilemez. Kullanılan Cash Coin TLC geri dönüşümü Yoktur.
4) Oyun parası Cash alımlarında. Her alım yönteminin kendine göre bonusları mevcuttur. Miktara bağlı olarak bonus dağıtılmaz. Örnek Code Kart ile Yüklemelerde Tavsiye hattı  %10 Kişi Ödeme Puanı kazanır Referansı ödeme puanı kazanamazken banka ödemlerinde tavsiye hattıda Ödeme puanı kazanır.
5) Bot, hile, illegal programlar kullanıldığı takdirse sınırsız olarak ban atılır.
6) Argo,küfür vs içeren kullanıcı adları görüldüğünde sorgulamaksızın ban atılacaktır.
7) Yöneticiler kimseye sormaksızın siteye herhangi bir özellik ekleme , çıkarma veya güncelleme yapabilirler.

8) Para çekmeniz için ödeme puanınız olması gerekmektedir.

            a)Ödeme alabilmek için ödeme yapmak zorunda değilsiniz.

9) Ödeme Puanı oluşturmak Üye Para yüklemek zorunda değildir. Tavsiye Hatlarındaki Cash Alım yöntemleri ilede Ödeme Puanı oluşturabilir.

10) Oyun içinde aldığınız taksiler en az 2 Yıl süre ile sizin olur.

11) Oyun içinde Kazandığınız Coinler oyununuzun devamlılığı ve kazancınızın artması için  %50 Cash olarak %50 TLC olarak hesabınıza yatırılır.

12) Hesabınızda biriken TLC leri nakit olarak ödeme isteği belirterek Sistemde kayıtlı banka hesabınıza çekim yapabilirsiniz.En düşük TLC çekme oranı 100 TLC =10 TL dir.

13) Planet Taksi oyuna ara vermek veya tamamen bırakmak isterseniz Tüm Haklarınızdan feragat etmiş olursunuz.

Planet Taksi sistemine kayıt işlemlerini gerçekleştiren tüm kullanıcılar Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi kurallarını kabul beyan eder.